Jogi tudnivalók - Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF)

A www.gonemet.hu és a www.goangol.hu weboldalak és az azokon található szoftverek üzemeltetője a GO Tanfolyamok Kft. (továbbiakban, mint goangol.hu, illetve Jogosult) a szolgáltatásaira és termékeire a következő szabályok és jogszabályok vonatkoznak.

Sok kötelező jogi szöveg, de a lényeg: 1. nem verünk át Téged 2. 200 napos 200%-os garanciát kapsz a GO! termékeidre

Szerzői jogok és forgalmazás

A nyelvoktató termékek szerzői joga Fekete Gábort illetik, amelyeket a www.goangol.hu és a GO! márkanévvel ellátott nyelvoktató termékek forgalmazói felhatalmazással használnak.

Kiemelt forgalmazó:
GO Tanfolyamok Kft.

Forgalmazók:
Digitális Nyelvtanfolyam Forgalmazó Bt.
Elektronikus Nyelvtanfolyam Forgalmazó Bt.
GO Internetes Tanfolyamok Bt
GO Online Tanfolyamok Bt.
GO Távoktató Tanfolyamok Bt.
Hevesi e-Tanfolyam Forgalmazó Bt.
Netes Tanfolyamok Bt.
Webtanfolyam Forgalmazó Bt.

1. A goangol.hu az összes online termékére minden jogot fenntart. A termékekben szereplő videó- és hanganyagok, illetve a termékekhez tartozó írásos anyagok és tesztek mind a goangol.hu tulajdonát képezik és ezek bárminemű felhasználása kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

2. A goangol.hu anyagaiban megjelenő, nem saját gyártású képi anyagok vagy 'public domain', azaz szabadon felhasználható képi elemek, vagy a goangol.hu által megvásárolt royalty-free képek. A goangol.hu semminemű tulajdonjogot ezekre a képi elemekre nem tart fent azok public domain vagy royalty free jellege miatt, de Ön ezeket a képeket a goangol.hu oldaláról és videóanyagaiból nem mentheti le, saját célra ilyen forrásból nem szerezheti be, mivel ez sérti a royalty-free felhasználási módot. Amennyiben a képeket saját célokra kívánja felhasználni, úgy ajánljuk Önnek a shutterstock.com szolgáltató szolgáltatásait.

A goangol.hu használatának feltételei:

A goangol.hu honlapján (a 'Honlapon') található anyagok lejátszását engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja.

A goangol.hu oldalon található anyagokat kizárólag a goangol.hu engedélyével jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A goangol.hu szolgáltatásaival kapcsolatosan kifejezetten tilos a többszörös regisztráció, történjen az bármilyen célból is. A goangol.hu kifejezetten tiltja a belépési adatok megosztását harmadik személlyel, hiszen az a licenc megosztását jelenti. Többszörös felhasználói licenc vásárlás kifejezetten csak a többszörös licenc név alatt futó termékváltozatok esetén lehetséges, ahol a goangol.hu az értékesített többszörös licenceket egyenrangú licencekként tekinti és akként kezeli minden tekintetben. Az ilyen licencek a vásárláskor kerülnek a felhasználó nevére. A licencek bárminemű továbbértékesítése kifejezetten tilos. Ez alól egyetlen kivételnek a goangol.hu partneriskolák számítanak, akik az előre megvásárolt licenceket önállóan értékesíthetik a diákjaik számára. Minden, a normális használattól történő felhasználás illegális szoftverhasználatnak minősül.

Tehát a lényeg: 1. nem verünk át Téged 2. 200 napos 200%-os garanciát kapsz a GO! termékeidre

Termékek használata

A goangol.hu oldalán különböző termékek használatára vásárolhat jogosultságot. Minden termékhez időben és használatban korlátlan személyes használatra jogosult. Felhívjuk figyelmét, hogy egy hozzáférést egyidőben nem használhat több számítógépről, ezt a rendszer is tiltja, illetve jelen Jogi tudnivalókban is kifejezetten tiltja a goangol.hu.

Részletfizetéses vásárlás

Részletfizetéses vásárlás esetén elfogadja az alábbi feltételeket:

A részletfizetéses vásárlással a termék teljes, részletekből összeálló árát fogadja el végleges vásárlási árként. A részletfizetés esetén a részletek összértéke több, mint a termék egyösszegű vásárlásakor kiajánlott ár. Ez nem kamat, hanem az adminisztratív többletköltségünk. Az adott termék árát a megrendeléskor látható részletekben, havonta köteles megfizetni a goangol.hu részére. A részletvásárlás futamidejének Ön elfogadja a megrendelés leadásakor jelzett futamidőt (hónapok számát). Amennyiben Ön bármely részlettel 30 naptári napnál nagyobb késedelembe esik, úgy a goangol.hu tiltást aktivál minden, a részletfizetéssel érintett termékének hozzáférésére. Amennyiben a tartozása a részlet esedékességét követő 45. napon is fennáll, úgy az adott termék(ek)hez hozzáférési jogosultságát véglegesen elveszíti. Ebben az esetben, ha hozzáférési jogosultságát nemfizetés miatt vesztette el, amennyiben később újra használni szeretné az adott termék(ek)et, akkor új megrendeléssel kell élnie, ahol nem illeti meg Önt beszámítási jog a korábban már kifizetett részletekre vonatkozóan.

Bankkártyás fizetés

Bankkártyás vásárlás esetén a fizetési folyamat az OTP Simple biztonságos rendszerén keresztül történik. Bankkártyás fizetés esetén a fizetést követően a kifizetett tanfolyami anyagokat azonnal használhatja. A bankkártyája adatait a goangol.hu nem kapja meg és nem ismeri meg, ezeket kizárólag az OTP kezeli.

Részletfizetés vagy havidíjas szolgáltatás (ismétlődő fizetés) esetén az OTP Simple által biztosított funkcióval az Ön engedélye alapján a részletek, havidíjak rendezése automatikusan is történhet a bankkártyája terhelésével.

Ebben az esetben Önnek nem szükséges elindítani a fizetési folyamatot, hanem feljogosítja arra a www.goangol.hu -t, hogy elvégezze Ön helyett.

Lehetőség van továbbá a fizetéshez használt kártyák adatainak rögzítésére is.

A bankkártya adatok tárolása az OTP Bank biztonsági előírásoknak megfelelő szerverén történik. A goangol.hu felületén egy azonosító kerül hozzárendelésre az Ön adataihoz. A következő tranzakció esetén az azonosító alapján kerülnek meghívásra a rögzített kártyaadatok.

Ezeket a lehetőséget engedélyezheti egy bankkártyás fizetés folyamán a megfelelő jelölő használatával, illetve ki- bekapcsolhatja belépés után a főoldalon található menün belüli „Személyes menü” -ben. Természetesen a rögzített kártyáit is bármikor törölheti.

Adatvédelmi nyilatkozat

A goangol.hu elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. Az adatkezelési tájékoztatónkat a honlap alsó menüsorában a megfelelő gombra kattintva éri el. A Honlap meghatározott részeihez való hozzáférés a terméklicencek kezelése és a személyre szabottság végett regisztrációhoz kötött. A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. Önt a megrendelés során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. A goangol.hu nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. A goangol.hu, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott ennek a felhasználási feltétek dokumentumnak és az adatvédelmi nyilatkozatunk elfogadásával. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A goangol.hu az Ön által szolgáltatásunk igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja. Erre hivatkozva felhívjuk figyelmét, hogy a Honlap 'Dumafórum' részén ne adjon ki az Ön számára fontos személyes információkat, adatokat, banki adatokat, mert azokat nem csak a goangol.hu, hanem minden regisztrált felhasználója láthatja, így a goangol.hu az így Ön által kikerült információkért és az azok nyilvánosságra kerüléséből fakadó esetleges károkért minden felelősséget kizár.

Biztonság

A goangol.hu elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük és biztosítjuk az online módon gyűjtött információt.

A cookie-k használatáról

A 'cookie'-k lehetővé teszik, hogy Önnek egy adott számítógépről csak egyszer kelljen regisztrálnia, majd utána bármikor korlátlanul használhassa a Honlapot. A 'cookie' egy olyan kis szöveges fájl, amely tulajdonképpen engedélyt kér arra, hogy az Ön számítógépének merevlemez-meghajtójára kerüljön. Ha Ön erre engedélyt ad, akkor a böngészője egy kis fájlban ráteszi a szöveget a meghajtóra. A cookie-k nem tartalmaznak semmilyen az Ön számítógépére káros adatokat vagy programokat.

Felelősség

A goangol.hu nem vállal felelősséget a Honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért vagy a szolgáltatás leállásáért.

A honlap szövegének, kinézetének, struktúrájának és funkcióinak másolásáról:

A honlapon található tartalmak a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek, különös tekintette az alábbiak:

a honlap szövege, videóanyagai, feladatai, szövegei, grafikák, a honlap funkciói (pl. termék kipróbálási és megrendelési funkciók, és egyéb anyagok. A honlapon elérhető fenti tartalmak (szerzői művek) bármilyen felhasználása engedélyköteles; a felhasználás engedélyezésére Jogosult rendelkezik a szükséges jogokkal.

A felhasználási engedélyt Jogosult jelen felhasználási feltételek útján adja meg. A www.goangol.hu honlap használatával, a Honlapon található szerzői művek bármilyen módon történő felhasználásával

Ön mint Felhasználó elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket: Amennyiben Felhasználó saját vagy ügyfelei honlapján (saját maga számára vagy szervezeteknek történő szolgáltatásnyújtás keretében) jogtalanul használja fel a honlapon elérhető bármely szerzői művet, úgy 10 000 Ft + Áfa / nap / mű, de minimum 100 000 Forint + ÁFA összegű jogdíj megfizetésére köteles. Felhasználó a jogdíjat havonta utólag, a 11600006-00000000-67214396 (ERSTE BANK) bankszámlaszámra történő átutalással köteles megfizetni. Felhasználó köteles bejelenteni Jogosultnak a szerzői művek bármilyen módon történő felhasználását, melyhez a Jogosult a felhasználás körülményeit megismerve nem köteles hozzájárulni. Jogosult azonban abban az esetben is igényelheti Felhasználó jogdíjfizetését, ha Felhasználó e bejelentési kötelezettségét nem teljesíti. Jelen engedély nem érinti Jogosult fellépési jogát (vagyoni és személyhez fűződő) jogainak védelmében. Jogosult jogsértő felhasználása esetén jogdíj igénye érvényesítése, jogsértés megállapítása és jogosulatlan felhasználás megtiltása, további esetleges kárigénye érvényesítése érdekében felléphet bírósági úton vagy hatósági eljárásban. A goangol.hu szolgáltatásának és az értékesített termékek törvényi háttere:

Távollévők között létrejövő szerződés

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről. A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet gazdálkodó szervezet vagy magyarországi fióktelepe útján külföldi székhelyű vállalkozás (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) és fogyasztó köt egymással a gazdálkodó szervezet áruértékesítő, illetve szolgáltató tevékenységi körében kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján (távollevők között kötött szerződés). (2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik. (3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a) a pénzügyi szolgáltatási és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a biztosítási és a biztosításközvetítői, a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szerződésre, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a nyugdíjpénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésre; b) automatából történő értékesítésre; c) nyilvános távbeszélő állomás igénybevétele útján a távbeszélő szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött szerződésre; d) az építési szerződésre; e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést; f) az árverésen kötött szerződésre. (4) A mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres házhoz szállítására vonatkozó szerződésre kizárólag a 7. § (2)-(3) bekezdése, a 8-11. § alkalmazható, az utazási szerződésre és az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésre pedig kizárólag a 9. § alkalmazható. (5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió. 2. § (1) A gazdálkodó szervezet a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni: a) a gazdálkodó szervezet cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról; b) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól; c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is; d) szükség szerint a szállítás költségéről; e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről; f) az elállás jogáról (4-5. §); g) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg; h) az ajánlati kötöttség idejéről; i) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor. (2) A gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni. (3) Ha a gazdálkodó szervezet telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára. 3. § (1) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni. (2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell: a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg; b) a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti; c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását; d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a gazdálkodó szervezet (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről. 4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. A goangol.hu esetében az áru átvételi időpontjának a korlátlan licenc aktiválásának időpontja számít. (3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja. (4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. (5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ; c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében. 6. § (1) Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a gazdálkodó szervezet által nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja. (2) A fogyasztó a gazdálkodó szervezetnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a gazdálkodó szervezet előzetes megállapodásán alapul. A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni. 7. § (1) A felek eltérő megállapodása hiányában a gazdálkodó szervezet a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre. (2) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a gazdálkodó szervezetet nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól. (3) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a gazdálkodó szervezetet terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a gazdálkodó szervezet egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni. 8. § (1) A gazdálkodó szervezet nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg. (2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a gazdálkodó szervezet ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását. 9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezet a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon. (2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a gazdálkodó szervezet a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá. 10. § A gazdálkodó szervezetet terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte. 11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le. (2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni. 12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a házaló kereskedésről szóló 44/1998. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának (1)-(2) bekezdésében a 'nyolc napon belül' szövegrész helyébe a 'nyolc munkanapon belül' szövegrész lép. (3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a távolban kötött szerződések tekintetében a fogyasztók védelméről szóló 97/7/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

200 napos 200%-os GO! garancia

A goangol.hu termékei esetében az elállási jog mellett a vásárlást követő 200 naptári napon belül garanciával is élhet. A goangol.hu minden termékére 200 napos 200%-os pénzvisszafizetési garanciát ad. Amennyiben Ön a termék megvásárlása után 200 napon belül jelzi, hogy élni kíván a 200 napos garancia jogával, úgy a - megfelelő kifizetési adatok és kérdőív kitöltése után - az Ön által befizetett teljes díjat 8 munkanapon belül visszafizetjük az Ön számára. A törvény által biztosított elállási időszakon belül történő elálláskor kérdőív kitöltése nélkül élhet indoklás nélküli elállási jogával. A garanciával érintett termék árát 100%-ban visszakapja és kap egy ugyanilyen értékű ingyenes kupont, amelyet GO! rendezvényeken történő részvételre fordíthat. A kupon érvényessége 3 év. Részletfizetéses vásárlás esetén az első részlet térülésének napja számít a vásárlás napjának. Részletfizetéses vásárlás esetén is a törvényi előírásoknál hosszabb, 200 napos garancia illeti Önt meg, de csak abban az esetben, ha a részletfizetéses vásárlási mód esetén az esedékes részleteket késedelem nélkül megfizette. (a 2. részletet az 1. részlet térülése utáni 30.napig, az esetleges 3. részletet az 1. részlet térülése utáni 60. napig). Amennyiben Ön a részletfizetéses vásárlás mellett dönt, úgy kizárólag akkor illeti meg Önt a 200 napos pénzvisszafizetési garancia joga, amennyiben a részleteket késedelem nélkül befizette. A törvényekben biztosított alap elállási jog természetesen minden esetben megilleti Önt.

Elállási jog gyakorlása

Önt a magyar törvények által biztosított 14 napos elállási jog illeti meg a GO! termékeire, és emellett pedig a 200 napos 200%-os GO! garancia. Az elállási jog gyakorlásának feltételeit a vonatkozó jogszabályok szabják meg, a GO! a jogszabályok szerint jár el, ha Ön az elállási jogával élni kíván. Elállási szándékát emailben jelezheti az info@goangol.hu email címen. Kérjük, emailjében rendelkezzen a visszatérítés módjáról is (postai utalás vagy banki utalás és annak pontos adatai). Elállási szándékát postai úton is megküldheti számunkra a GO! postacímére, amelyet a KAPCSOLAT menüpontban talál. A törvény által biztosított elállási időszakban történt elállás esetén a befizetett díjat 1 munkanap alatt visszatérítjük Önnek (amely a pénz elindításának határideje, nem pedig az Önhöz való megérkezésének határideje).

A GO! 200 napos 200%-os garanciájának speciális feltételeiről pedig fentebb olvashat.

Panaszkezelés

A goangol.hu termékeivel kapcsolatos bármilyen kifogását személyesen vagy írásban is jelezheti az üzemeltető GO Tanfolyamok Kft. székhelyén, melynek címe: 2100 Gödöllő, Állomás tér 5. A panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk. Amennyiben úgy érzi, hogy panaszát nem kezeltük megfelelően, panaszával fordulhat továbbá a területileg illetékes jegyzőhöz, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez is (1052 Budapest, Városház u 7.) A goangol.hu garantálja a termék elérhetőségét. Ez a garancia nem terjed ki azokra a hálózati hibákra, amelyek nem a goangol.hu körén belül eső hibákból származnak, így különösen az Ön internet kapcsolatának hibájára, a goangol.hu szerverének átmeneti meghibásodására, vagy a goangol.hu DNS szolgáltatójánál fennálló esetleges üzemzavarra. A goangol.hu az online formában használható termékek elérését korlátlan ideig biztosítja, de az alábbiak szerint vállal rájuk jogi garanciát:

Elérhetőségi garancia

Amennyiben az Ön által vásárolt termék elérhetősége bármely okból kifolyólag 1 éven belül véglegesen megszűnne, úgy az adott termék teljes vételárát visszafizeti Önnek a goangol.hu. A megszűnés ebben az értelemben kizárólag a goangol.hu-nak felróható okból kifolyólag történő megszűnést jelent. Nem tartozik ebbe a kategóriába, ha a goangol.hu a termék elérhetőségét más internetcímre helyezi és ezt az Ön regisztrált email címére értesítésben megküldi, vagy ha a goangol.hu rendszerén belül máshova kerül egy adott termék. Ezekben az esetekben Ön a megvásárolt online szoftvert továbbra is teljes értékűen használhatja a goangol.hu által megadott címen. A jelen garancia az online szoftver szolgáltató felőli elérhetőségét veszi alapul, így például nem vonatkozik azon esetekre, amelyekben Ön, mint Felhasználó körülményeiben áll be olyan változás, amely nem teszi lehetővé Önnek az online szoftver használatát (például, de nem kizárólag, megszűnik az Ön saját internet hozzáférése vagy olyan tartós technikai hiba van a saját szolgáltatójánál, amely a goangol.hu által biztosított online szoftverek használhatóságát az Ön adott kapcsolódási pontjáról nem teszi lehetővé.)

Árak feltüntetése

A nyelvoktató termékek licencdíja minden esetben a végfelhasználó által fizetendő teljes végfelhasználói díjként van feltüntetve az oldalon és minden a www.goangol.hu által kiküldött ajánlatban. A feltüntetett díjak minden vonatkozó adót és díjat tartalmaznak.

Családi licenc

Amennyiben Ön egy GO! termékkel már rendelkezik, akkor jogosult családi licenc vásárlására. Alap esetben egy GO! fiókot egy időben kizárólag egy eszközön használhat, mivel a több eszközös használatot technikailag korlátozzuk (egymást követően használhatja pl. a mobiltelefonjáról és utána a PC-jéről, de egy időben nem).

A családi licenc lehetőséget ad arra, hogy Ön és családtagjai egy időben is tudjanak tanulni, teljesen különálló felhasználói fiókokban. Családi licencet olyan termékből tud vásárolni, amelyből már rendelkezik teljes értékű licenccel. A családi licenc ára a termék listaárának 60%-a, tehát 40% kedvezménnyel vásárolhat ilyen licencet.

Egy teljes árú termékhez több családi licencet is vásárolhat, de az adott termékhez tartozó családi licencek száma maximum 4. (Tehát pl. 1 teljes licences ABC szókincsfejlesztő tanfolyamhoz 4 darab 60%-os áron vásárolt családi licences ABC tanfolyam tartozhat.)

A családi licenc minden egyéb szempontból teljes értékű használatot biztosít.

Amennyiben a főlicenc visszaadásra kerül (pl. a felhasználó él a GO! garanciájával a főlicencre vonatkozóan), akkor az ahhoz családi licenccel vásárolt családi licencek főlicenc hiányában csak akkor tarthatók meg, amennyiben azok közül legalább 1 esetében a családi licenc és a főlicenc díja közti 40%-os árkülönbözetet felhasználó megfizeti. (Családi licenc nem maradhat főlicenc nélkül.)

Sem családi licencet, sem pedig normál licencet a Felhasználó tovább nem adhat, tovább nem értékesítheti azt. Mivel ez a GO! szolgáltatási feltételeinek durva megszegését jelenti, amennyiben Felhasználó egy licencet továbbad vagy továbbértékesít, akkor a GO! jogosult végérvényesen megszüntetni Felhasználó hozzáférését anélkül, hogy bármilyen kárpótlást vagy díjvisszatérítést adna Felhasználónak. Felhasználó ilyen vétségével kizárja magát a GO! 200 napos 200 százalékos garanciája hatálya alól is.